سمینار آموزشی تجهیزات ضد انفجار برگزار گردید- عکسهای سمینار

سمینار آموزشی تجهیزات ضد انفجار با تدریس جناب آقای مهندس اشرفی نویسنده کتاب محیطهای پر خط و تجهیزات ضد انفجار برگزار گردید
۱۳۹۴/۰۸/۱۶
dgb-co.com
نام شرکت: