صفحه اصلی  >  محصولات
متن خود را اینجا وارد کنید.
تجهیزات معدنی
تجهیزات معدنی

Linear Heat Detection
Linear Sensor of Temperature یا Temperature Monitoring System
کابلهای LHD
Linear Heat Detection


Ex Telephone set and Mobile telephone
Ex Telephone set and Mobile telephoneEx HMI Panel
Ex HMI Panel یا control station panel این امکان را می دهد تا بتوان دستگاه ها را در محیط Ex کنترل ، برنامه ریزی و مانیتور کرد و نیازی به مراجعه به control room نمی باشد

Ex bus and interface technology


Ex bus and interface technology و Profibus

CCTV
CCTV و یا دوربینهای مدار بسته ضد انفجار

Ex Paging System
Ex Paging System

Ex lighting
Ex lighting و روشنایی ضد انفجار

Exp Panel
Exp panel pressurized panel

Ex Switch
Ex Switch و انواع سوئیچ های ضد انفجار

EX Local Control Station
 EX Local Control Station و یا پنل های کنترلی ضد انفجار

Ex Junction Box
Ex Junction Box و یا جعبه تقسیم ضد انفجار

Ex Motor
Ex Motor

Electrical Heat Tracing
سیستم کابلهای گرمایشی یا Electrical Heat Tracing