صفحه اصلی  >  Electrical Heat Tracing
Loading the player ...

Electrical Heat Tracing

Electrical Heat Tracing
تعداد رای ها:
سیستم کابلهای گرمایشی یا Electrical Heat Tracing یا کابلهای هیت تریسینگ برای جلوگیری از یخ ضدگی یا unti freezing system و گرمایش لوله ها می باشند .